Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Komputerowe systemy sterowania (KSS-proj)
semestr, grupa-, AIR-KSS
kierownik laboratoriumdr inż. Ryszard Jakuszewski
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń2
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.tematopiekun
1Projekty I-
2Projekty II-

wróć