Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Programmable Controllers - proj (PC-p)
semestr, grupa9, M-M-A
kierownik laboratoriumdr hab. inż. Jerzy Kasprzyk
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń1
grupyM-A1
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć