Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Metody Numeryczne (MN4)
semestr, grupa4, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Janusz Wyrwał
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń12
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Teoria błędów
2Obliczanie wartości funkcji
3Interpolacja
4Różniczkowanie numeryczne
5Całkowanie numeryczne
6Aproksymacja
7Rozwiązywanie układów równań liniowych
8Wyznaczanie wektorów i wartości własnych macierzy
9Przybliżone rozwiązywanie równań nieliniowych
10Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych
11Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych
12Przybliżone rozwiązywanie rónań całkowych

wróć