Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Technika Cyfrowa CwTab (TC-cw)
semestr, grupa4, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Krzysztof Czyż
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń5
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Wprowadzenie do laboratorium, systemy liczbowe, bramki
2Minimalna postać sumy i iloczynu, metoda siatek Karnaugha
3Synchroniczne automaty stanu - projekotwanie
4Synchroniczne automaty stanu - minimalizacja liczby stanów
5Asynchroniczne automaty stanu - projektowanie, minimalizacja liczby stanów

wróć