Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Automatyzacja Procesów Ciągłych i Wsadowych (APC-cw)
semestr, grupa-, AIR-AUT
kierownik laboratoriumdr inż. Zbigniew Ogonowski
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń6
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
11
22
33
44
55
66

wróć