Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Automatyzacja Badań Eksperymentalnych proj (ABE-proj)
semestr, grupa1, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Dariusz Buchczik
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń9
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1a
2b
3c
4d
5e
6f
7g
8h
9i

wróć