Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Teoria Estymacji cw (TE-cw)
semestr, grupa-, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Witold Ilewicz
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń1
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć