Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Podstawy miernictwa (PM)
semestr, grupa-, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Dariusz Buchczik
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń10
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć