Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Teoria estymacji (TE)
semestr, grupa9, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Witold Ilewicz
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń1
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć