Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Niezawod. i iskrobezpiecz. (NiIB)
semestr, grupa-, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Andrzej Kozyra
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń1
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć