Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Procedury pomiarowe - lab (PP - lab)
semestr, grupa9, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Witold Ilewicz
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń8
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Wprowadzenie
2Estymacja liniowej charakterystyki przyrządu (ELC)
3Estymacja nieliniowej charakterystyki przyrządu (ENC)
4Wygładzanie wielomianowe sygnałów (WWS)
5Cenzurowanie wyników pomiarów (CWP)
6Odporne procedury estymacji charakterystyk i sygnałów (OPE)
7Różniczkowanie sygnałów cyfrowych (RSC)
8Zaliczanie i odrabianie

wróć