Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)tete (tete)
semestr, grupa-, AIR
kierownik laboratorium Jerzy A. Mościński
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń1
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć