Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)JMlabtest (JMl)
semestr, grupa-, AIR-KSS
kierownik laboratorium Jerzy A. Mościński
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń6
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.tematopiekun
1t1-
2t2-
3t3-
4t4-
5t5-
6t6-

wróć