Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Elementy Systemów SCADA (ESS)
semestr, grupa6, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Ryszard Jakuszewski
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń12
grupyAiR1, AiR2, AiR3, AiR4, AiR5
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Animacja obiektów graficznych
2Tworzenie, zarządzanie i diagnostyka procesowej bazy danych systemu iFIX
3Generatory sygnałów
4Tworzenie i metody zarządzania rysunkami
5Archiwizacja danych procesowych i ich prezentacja na wykresach
6Skróty klawiszowe
7Technologia grup bloków
8Obsługa zdarzeń przy pomocy harmonogramowania
9Wielopoziomowy system ochrony
10Komunikacja ze sterownikami PLC
11Alarmy – definiowanie, prezentacja, obsługa, potwierdzanie, przeglądanie oraz zapis
12Rozwiązania sieciowe

wróć