Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Automatyka i Robotyka (IB) (AiR (IB))
semestr, grupa-, IB
kierownik laboratoriumdr inż. Janusz Wyrwał
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń7
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Wprowadznie do programowanie pakietu Matlab/Simulink
2Opis układów dynamicznych i jego własności
3Linearyzacja nieliniowych układów dynamicznych
4Podstawowe elementy automatyki
5Kształtowanie własności dynamicznych - sprzężenie zwrotne
6Układ sterowania serwomechanizmem
7Kinematyka manipulatorów na przykładzie robotów dydaktycznych

wróć