Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Przemysłowe Bazy Danych (PBD)
semestr, grupa7, AIR-AIR-S
kierownik laboratoriumdr inż. Ryszard Jakuszewski
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń12
grupyAiR-S1, AiR-S2, AiR-S3, AiR-S4, AiR-S5
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1iFIX - Proficy Historian
2InTouch - Wonderware Historian
3Cimplicity - SQL Server
4Citec Historian
5Monitor Pro
6My SQL
7Inne4
8Inne5
9Inne6
10Inne7
11Inne8
12Inne9

wróć