Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Miernictwo Przemysłowe (MP)
semestr, grupa6, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Roman Wyżgolik
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń9
grupyAiR1, AiR2, AiR3, AiR4, AiR5
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
11 Przetworniki tensometryczne
22 Zautomatyzowane badania czujników i przetworników ciśnienia
33 Pomiar strumienia objętości i strumienia masy gazu za pomocą zwężek
44 Badanie przepływomierzy wody
55 Wzorcowanie i sprawdzanie termometrów
66 Pomiar temperatury gazu
77 Chromatografia gazowa
88 Pomiar stężenia jonów i konduktometria
99 Pomiary izotopowe

wróć