Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Aplikacje Systemów Sterowania (ASS)
semestr, grupa8, AIR-KSS
kierownik laboratoriumdr inż. Ryszard Jakuszewski
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń12
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Receptury
2Archiwizacja alarmów
3Podpisy elektroniczne
4Raportowanie produkcji
5Rozwiązania sieciowe
6VBA
7Zadanie projektowe
8
9
10
11
12

wróć