Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Systemy Pomiarowe w Automatyce (SPwA)
semestr, grupa8, AIR-AUT
kierownik laboratoriumdr inż. Sebastian Budzan
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń6
grupyAut1
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Programowanie z wykorzystaniem języka SCPI 1
2Programowanie z wykorzystaniem języka SCPI 2
3System PXI
4Magistrala pomiarowa z interfejsem Profibus DP
5Protokół HART
6Magistrala MODBUS

wróć