Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Identyfikacja Procesów (IP)
semestr, grupa9, AIR-AIR-S
kierownik laboratoriummgr inż. Oliwia Krauze
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń12
grupyAiR-S1, AiR-S2, AiR-S3, AiR-S4, AiR-S5
stanodblokowana

lista tematów
ćw.tematopiekun
1Modele obiektów statycznych dr inż. Dariusz Bismor
2Parametryczne dynamiczne modele liniowe mgr inż. Oliwia Krauze
3Dynamiczne liniowe modele nieparametryczne w dziedzinie czasu dr inż. Dariusz Bismor
4Częstotliwościowe modele sygnałów prof. dr hab. inż. Jarosław Figwer
5Identyfikacja charakterystyk amplitudowo-fazowych prof. dr hab. inż. Jarosław Figwer
6Modele sygnałów deterministycznych dr inż. Dariusz Bismor
7Modele sygnałów stochastycznychmgr inż. Jan Wegehaupt
8Uniwersalne aproksymatory dla modeli nieliniowych mgr inż. Jan Wegehaupt
9Dynamiczne modele nieliniowe Hammersteina-Wienera dr inż. Zbigniew Ogonowski
10Dynamiczne liniowe modele obiektów niestabilnych. Problem sprzężenia zwrotnegomgr inż. Oliwia Krauze
11Dynamiczne modele liniowe obiektów niestacjonarnych dr inż. Dariusz Bismor
12Identyfikacja modelu obiektu rzeczywistego dr inż. Zbigniew Ogonowski

wróć