Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)DD (D)
semestr, grupa-, AIR-KSS
kierownik laboratorium Jerzy A. Mościński
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń6
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1t1
2t2
3t3
4t4
5t5
6t6

wróć