Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Przetwarzanie Sygnałów w Bioakustyce (PSB)
semestr, grupa1, AIR-PISB
kierownik laboratoriumdr inż. Krzysztof Mazur
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń7
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Pomiar mocy dźwięku
2Rejestracja i obróbka sygnału mowy
3Usuwanie zakłóceń w sygnale audio
4Usuwanie wpływu środowiska na zarejestrowany sygnał
5Detekcja aktywności mowy
6Ekstrakcja informacji z sygnału mowy
7Prezentacja wyników

wróć