Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Sieci Komputerowe (SK)
semestr, grupa-, AIR-KSS
kierownik laboratorium Jerzy A. Mościński
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń13
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.tematopiekun
1Podstawy systemu operacyjnego typu Unix, podstawy administracji.-
2Programowanie w języku skryptowym bash.-
3Komunikacja typu klient-serwer w sieciach komputerowych.-
4Programowanie i testowanie prostego serwera www w sieciach komputerowych.-
5System DNS.-
6Zaawansowane aspekty funkcjonowania systemu poczty elektronicznej.-
7Zabezpieczenia w sieciach komputerowych. Konfiguracja systemów typu firewall.-
8Analiza funkcjonowania protokołów i aplikacji sieciowych.-
9Proces startowy systemu Linux. Kompilacja jądra.-
10Zagadnienia bezpieczeństwa systemu operacyjnego typu Unix.-
11Programowanie w języku PHP, internetowe bazy danych.-
12Przykłady wykorzystania sieci komputerowych we wspomaganiu nauczania.-
13Wprowadzenie-

wróć