Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Systemy Sterowania Nadrzędnego i Akwizycji Danych (SSNiAD)
semestr, grupa-, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Witold Ilewicz
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń7
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Receptury systemu iFIX
2Raportowanie produkcji przy pomocy języka VBA
3Rozwiązania sieciowe - redundancja serwerów SCADA
4Podpisy elektroniczne
5System ochrony Windows w aspekcie iFix
6Serwer terminali
7Odrabianie

wróć