Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Procesory Sygnałowe i ich Zastosowania (PSiiZ)
semestr, grupa-, AIR-KSS
kierownik laboratoriumdr inż. Małgorzata Michalczyk
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń6
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.tematopiekun
1lab 01-
2lab 02-
3lab 03-
4lab 04-
5lab 05-
6lab 06-

wróć