Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Programowanie Systemów Sterowania (PSS)
semestr, grupa8, AIR-KSS
kierownik laboratoriumdr inż. Dariusz Bismor
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń7
grupyKSS1
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Obiekt ARX, graficzny interfejs użytk.
2Abstrakcyjna klasa regulatora, regulator P
3Pętla regulacji. Bezpieczeństwo wyjątków
4Regulator PID
5Identyfikacja rekurencyjną metodą NK
6Regulator GPC
7Regulator GPC jako s-funkcja

wróć