Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Pomiary Fizykochemiczne (PFi)
semestr, grupa-, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Alicja Wiora
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń6
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć