Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Sterowanie jakością (SJ)
semestr, grupa7, AIR-AIR-S
kierownik laboratoriumdr inż. Andrzej Kozyra
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń6
grupyAiR-S1, AiR-S2, AiR-S3, AiR-S4, AiR-S5
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć