Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Object Oriented Programming (OOP)
semestr, grupa6, M
kierownik laboratoriumdr inż. Jerzy Mościński
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń8
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Introduction
2UML project design
3Discrete SISO model simulation
4Simple GUI
5Abstract class: Controller
6Close loop simulation class
7PID controller 1
8PID controller 2

wróć