Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Programowanie Systemów Sterowania projekt (PSS-proj)
semestr, grupa8, AIR-KSS
kierownik laboratoriumdr inż. Dariusz Bismor
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń1
grupyKSS1
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Ocena końcowa

wróć