Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Systemy Mikroprocesorowe (SM)
semestr, grupa5, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Jacek Loska
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń11
grupyAiR1, AiR2, AiR3, AiR4, AiR5
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Mikrokontroler ATMega328:układy wejścia i wyjścia, assembler
2Mikrokontroler ATMega328:układy obsługi przerwań, liczników-timerów, transmisji szeregowej
3Zajęcia projektowe 1
4Zajęcia projektowe 2
5Zajęcia projektowe 3
6Zajęcia projektowe 4
7Prezentacja Projektów
8
9
10Raport
11Kolokwium

wróć