Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Systemy Mikroprocesorowe (SM)
semestr, grupa5, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Jacek Loska
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń11
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Mikrokontroler ATMega328:układy wejścia i wyjścia, assembler
2Mikrokontroler ATMega328:układy obsługi przerwań, liczników-timerów, transmisji szeregowej
3Zajęcia projektowe 1
4Zajęcia projektowe 2
5Zajęcia projektowe 3
6Zajęcia projektowe 4
7Prezentacja Projektów
8
9
10Raport
11Kolokwium

wróć