Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Metody Numeryczne (MN)
semestr, grupa-, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Janusz Wyrwał
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń12
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.tematopiekun
1Teoria Błędów-
2Obliczanie wartości funkcji-
3Interpolacja-
4Różniczkowanie numeryczne-
5Całkowanie numeryczne-
6Aproksymacja-
7Rozwiązywanie układów równań liniowych-
8Wyznaczanie wektorów własnych i wartości własnych-
9Rozwiązywanie równań nieliniowych-
10Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych-
11Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych-
12Przybliżone rozwiązywanie równań całkowych-

wróć