Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Sterowanie Procesów (SProc)
semestr, grupa1, AIR-KSS
kierownik laboratoriumdr inż. Zbigniew Ogonowski
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń12
grupyKSS1
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Modelowanie i wstępne sformułowanie wymagań dla układu sterowania.
2Identyfikacja modeli wybranych torów.
3Pojedyncze pętle regulacji.
4Kompensacja zakłóceń.
5Odsprzęganie i kształtowanie własności dynamicznych.
6Dodatkowe wymagania dynamiczne dla układów sterowania.
7Regulacja z modelem wewnętrznym.
8Liniowy regulator dyskretny.
9Regulacja adaptacyjna.
10Regulacja rozmyta.
11Regulacja nadrzędna.
12Optymalizacja procesu.

wróć