Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Automatic Inference Systems / Syst.Aut.Wniosk. (AIS/SAW)
semestr, grupa4, AIR
kierownik laboratoriumdr inż. Teresa Głowka
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń4
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Structure of a program, fail and cut / Struktura programu, nawroty i odcięcie
2Recursion / Rekurencja
3Lists / Listy
4Combinatorial problems / Problemy kombinatoryczne

wróć