Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Komputerowe Systemy Sterowania Aut (KSS-Aut)
semestr, grupa-, AIR-AUT
kierownik laboratoriumdr inż. Ryszard Jakuszewski
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń12
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Animacja obiektów graficznych
2Tworzenie, zarządzanie i diagnostyka procesowej bazy danych systemu iFIX
3Generatory sygnałów
4Tworzenie i metody zarządzania rysunkami
5Archiwizacja danych procesowych i ich prezentacja na wykresach
6Skróty klawiszowe
7Technologia grup bloków
8Obsługa zdarzeń przy pomocy harmonogramowania
9Wielopoziomowy system ochrony
10Komunikacja ze sterownikami PLC
11Alarmy – definiowanie, prezentacja, obsługa, potwierdzanie, przeglądanie oraz zapis
12Rozwiązania sieciowe

wróć