Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Automatyzacja Procesów Ciągłych i Wsadowych (APC)
semestr, grupa8, AIR-AUT
kierownik laboratoriumdr inż. Zbigniew Ogonowski
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń12
grupyAut1
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1 t1
2 t2
3 t3
4 t4
5 t5
6 t6
7 t7
8 t8
9 t9
10 t10
11 t11
12 t12

wróć