Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)TAwyk (TAW)
semestr, grupa-, AIR-KSS
kierownik laboratorium Jerzy A. Mościński
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń12
grupy 
stanzablokowana

lista tematów
ćw.temat
1
2Ob 5.03
3Ob 9.04
4
5
6
7Kartkówka 1
8Kartkówka 2
9Egzamin 1
10Egzamin 2
11Egzamin 3
12Ocena końcowa

wróć