Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)SBlabtest (SBlt)
semestr, grupa-, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Sebastian Budzan
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń1
grupy 
stanzablokowana

lista tematów
pusta lista
wróć