Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)AWlabtest (AWlt)
semestr, grupa-, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Alicja Wiora
typ kontrolisekcja
liczba ćwiczeń1
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
pusta lista
wróć