Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)JWlabtest (JWlt)
semestr, grupa-, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Józef Wiora
typ kontrolićwiczenie
liczba ćwiczeń12
grupy 
stanodblokowana

lista tematów
ćw.tematopiekun
11-
22-
33-
44-
55-
66-
77-
88-
99-
1010-
1111-
1212-

wróć