Szczegółowe informacje o laboratorium:

lista materiałów harmonogram zajęć

pełna nazwa (skrót)Zintegrowane Czujniki Pomiarowe (ZCzP)
semestr, grupa8, AIR-SP
kierownik laboratoriumdr inż. Tomasz Grychowski
typ kontrolimieszany
liczba ćwiczeń6
grupySP1
stanodblokowana

lista tematów
ćw.temat
1Półprzewodnikowe czujniki ciśnienia/IEEE-1451
2Czujniki gazów
3Bezstykowy pomiar temperatury
4Czujniki przyspieszenia
5Czujniki wilgotności
6Czujniki i pomiary ultradźwiękowe

wróć