Literatura: 1.Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa, 2005. 2.Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J.: Programowanie Sterowników PLC. Wyd. Prac. Komp. J.Skalmierskiego, Gliwice, 1998. 3.Instrukcje i podręczniki obsługi sterowników i programów.

wróć